FAQ

  • Về Centric
  • Về Sản Phẩm
Về Centric
Về Sản Phẩm

Centric có nghĩa là gì?

Logo của Centric lấy cảm hứng từ đâu?

Các giá trị của Centric là gì?

Bạn còn tò mò về câu chuyện của Centric?

Các sản phẩm của Centric được làm từ chất liệu gì?

Làm thế nào để tôi biết mình phù hợp với size nào?

Các sản phẩm của Centric nên được bảo quản như thế nào?

Centric có giao hỏa tốc không?

Mất bao lâu để đơn hàng được xử lý sau khi tôi tiến hành đặt hàng?

Làm thế nào để tôi biết tình trạng đơn hàng của mình?

Điều gì xảy ra nếu đơn hàng của tôi bị thiếu hàng/thất lạc?

Can I purchase Centric gift cards?

I've got a discount code! Where can I add this during checkout?

Why isn't my discount code working?

What is the (Centric) TRIBE?

Do you offer a referral program?

How can we stay in touch?

Hmmm. Looks like my question isn't answered here. What now?