Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật
Chính sách xử lý và bảo vệ Thông tin cá nhân của khách hàng
(Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân)

1. Giới thiệu
Chính sách xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng này ("Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) giải thích phương thức Công ty Cổ Phần Centric Group (“Công Ty” hoặc “Chúng Tôi”) thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân khi quý khách hàng (“Khách Hàng” hoặc “Bạn”) sử dụng website có tên miền www.centricwear.vn (“Website”), để mua sắm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Chúng Tôi. Chúng Tôi trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và đánh giá cao sự tin tưởng của Bạn rằng Chúng Tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Bạn một cách cẩn trọng và đúng đắn.

Bằng cách truy cập vào Website hoặc đăng ký là thành viên, Bạn đồng ý với Chúng Tôi về các điều khoản của Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi không ngừng phát triển, các Chính Sách Thông Tin Cá Nhân, Website và Điều khoản sử dụng của Chúng Tôi cũng có thể được cập nhật. Trừ khi có quy định khác, Chính Sách Thông Tin Cá Nhân hiện tại của Chúng Tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà Chúng Tôi có về Bạn và tài khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, và hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu nào từ bạn mà chúng tôi có thể có được thông qua Website. Việc Bạn truy cập Website của Chúng Tôi và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều tuân theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng của Website.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng Tôi sử dụng thông tin về khách hàng cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập. Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho, bao gồm nhưng không giới hạn, các mục đích sau:
2.1. Để tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của Bạn.
2.2. Để thực hiện việc mua, đổi, trả hàng của Bạn, trực tuyến hoặc tại một trong các cửa hàng bán lẻ của Chúng Tôi.
2.3. Để tạo điều kiện cho Bạn tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại.
2.4. Để xử lý việc giao hàng đến cho Bạn, và việc nhận lại hàng trong trường hợp bạn đổi hoặc trả.
2.5. Để xử lý việc nhận thanh toán từ và việc hoàn trả lại tiền đến Bạn.
2.6. Để cung cấp cho Bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ Chúng Tôi hoặc, theo sự đồng ý trước của Bạn, thông tin mà Chúng Tôi cảm thấy Bạn có thể quan tâm, qua email hoặc tin nhắn văn bản.
2.7. Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; phân tích và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ và Website của Chúng Tôi).
2.8. Để hiểu khách hàng của Chúng Tôi, thực hiện phân tích dữ liệu, và xử lý khác (bao gồm nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, phân tích xu hướng, và việc ẩn danh).
2.9. Để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của Bạn, hoặc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (nếu có).
2.10. Để chuyển, chia sẻ các nhận xét về hàng hóa trên Website đến đơn vị liên kết của chúng tôi nhằm cân nhắc thể hiện trên website của họ, không bao gồm việc chuyển, chia sẻ thông tin định danh của bạn.
2.11. Theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa Chúng Tôi và Bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) Chúng Tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn, hoặc (iii) Chúng Tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.

4. Thông tin cá nhân được tiếp nhận
Dưới đây là các loại thông tin Chúng Tôi tiếp nhận:
4.1. Thông tin tự động
Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Website của Chúng Tôi, máy chủ của Chúng Tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Chúng Tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt Bạn đang sử dụng, địa chỉ website mà Bạn truy cập đã điều hướng đến trang của Chúng Tôi, hệ điều hành Bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang Bạn truy cập trên Website của Chúng Tôi và thời gian truy cập của Bạn.

4.2. Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng Tôi
Chúng Tôi cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do khách hàng tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi Bạn giao tiếp điện tử với Chúng Tôi.

4.3. Cookies
Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon (còn được gọi là web bug, thẻ pixel hoặc ảnh GIF nhìn rõ) để quản lý Website và các tác vụ email. Cookies là một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một website. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm website của Bạn và cho phép tùy chỉnh các website được hiển thị cho Bạn khi Bạn quay lại trang đó. Web beacon là các đoạn mã máy tính nhỏ cho phép chủ sở hữu Website theo dõi hành động của người dùng trên Website và người nhận thư điện tử. Cookies và web beacon giúp Chúng Tôi hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Website và email để Chúng Tôi có thể thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Chúng Tôi có thể sử dụng cookies và web beacon để đo lường hiệu quả của các sáng kiến quảng cáo trực tuyến của Chúng Tôi và xác định mối tương quan giữa khách hàng của Chúng Tôi và các website trực tuyến mà họ truy cập. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookies và web beacon để thu thập thông tin vềcác lượt truy cập của Bạn vào Website của Chúng Tôi và các website khác (chẳng hạn như các website Bạn truy cập và liệu Bạn có nhấp vào quảng cáo hay không) để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với Bạn, trên và ngoài Website của Chúng Tôi.

4.4. Đăng ký nhận bản tin điện tử từ Chúng Tôi
Đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi có thể được kích hoạt tự nguyện thông qua Website với sự đồng ý và chấp nhận của Bạn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạn, Chúng Tôi sẽ cập nhật cho Bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm và dịch vụ mới của Chúng Tôi bằng cách định kỳ gửi cho Bạn bản tin điện tử và/hoặc các hình thức liên lạc khác qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký nhận Bản tin điện tử của Chúng Tôi thông qua phần Bản tin điện tử trong Website này hoặc theo phương thức đăng ký được cung cấp trong Bản tin điện tử của Chúng Tôi.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Chúng Tôi tiếp nhận Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và Chúng Tôi không kinh doanh, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.

Chúng Tôi chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các công ty thành viên cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng Tôi. Chúng Tôi cũng chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ mà Chúng Tôi sử dụng tùy từng thời điểm để cung cấp dịch vụt thay mặt Chúng Tôi, chẳng hạn như gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, marketing ,quảng cáo, khuyến mại, giao hoặc hoàn trả hàng, nhận hoặc hoàn các khoản thanh toán, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin của Bạn có thể được duy trì và xử lý bởi công ty mẹ, các công ty thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi tại Việt Nam hoặc các vùng lãnh thổ khác. Tại các khu vực pháp lý này, thông tin của Bạn có thể được truy cập bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia theo quy định pháp luật sở tại. Để biết chi tiết về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi xử lý thông tin của Bạn, hãy liên hệ với Chúng Tôi theo phương thức và thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân khi Chúng Tôi tin rằng việc thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, Điều khoản và Điều kiện của Website của Chúng Tôi là phù hợp và/hoặc các thỏa thuận khác; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Website, người dùng của Chúng Tôi hoặc những người khác; hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích thương mại vi phạm các cam kết được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Trong trường hợp Công Ty, hoặc tất cả tài sản của Chúng Tôi về cơ bản được mua lại hoặc được đề xuất mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba là kết quả của việc sáp nhập, bán, hợp nhất hoặc thanh lý, thông tin Khách Hàng có thể được cung cấp.

6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, cập nhật, xóa thông tin cá nhân
Bạn có quyền yêu cầu Chúng Tôi cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng Tôi đang giữ, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, bằng việc gửi thư điện tử hoặc văn bản yêu cầu cho Chúng Tôi theo thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng Tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.

7. Liên kết với các Website của bên thứ ba
Một số hoạt động nhất định thông qua Website, chẳng hạn như các chương trình khuyến mại đặc biệt, có thể được liên kết với các hoạt động từ các công ty bên thứ ba không liên quan khác, đưa ra cho Bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bên thứ ba. Chúng Tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty bên thứ ba đó; chỉ Bạn mới có thể thực hiện lựa chọn đó. Các liên kết được cung cấp trên Website đến các Website của bên thứ ba được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Bạn và Chúng Tôi không kiểm soát các website đó hoặc việc tuân thủ về quyền riêng tư của bên đó, mà có thể khác với Chúng Tôi. Chúng Tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tu yên bố nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào có thể truy cập được thông qua Website. Chúng Tôi khuyến khích Bạn xem lại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của các Website bên thứ ba này trước khi gửi thông tin cá nhân của Bạn. Dữ liệu cá nhân Bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của họ, không phải Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các Website của bên thứ ba này. Một số công ty bên thứ ba có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với Chúng Tôi; việc chia sẻ đó được điều chỉnh bởi Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của công ty bên thứ ba đó.

8. Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng Tôi cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Chúng Tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà Chúng Tôi đang nắm giữ và kiểm soát. 

9. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn
Thông tin cá nhân của Bạn do Centric, các đơn vị liên kết và nhà cung cấp dịch vụ giữ sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và các yêu cầu luật định hiện hành.

10. Quyền và nghĩa vụ của Bạn theo Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của Chúng Tôi
Trừ trường hợp có quy định khác bởi pháp luật, Bạn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng như sau:
10.1 được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình.
10.2 được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
10.3 rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng.
10.4 yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
10.5 yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình.
10.6 yêu cầu UNIQLO cung cấp thông tin cá nhân của mình.
10.7 phản đối UNIQLO xử lý thông tin cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị trừ trường hợp có quy định khác tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng.
10.8 khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
10.9 yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng có quy định khác.
10.10 tự bảo vệ, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.
10.11 cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân khi chấp thuận Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này.
10.12 tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

11. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Thông Tin Cá Nhân của Chúng Tôi, đề xuất cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Khách Hàng của Chúng Tôi qua điện thoại, email hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Centric Group
Địa chỉ: Tầng 2, 15-17 Ngoc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Số điện thoại: 0816602888

Email: hello@centricwear.vn